Tải [email protected]

Link Tải [email protected] chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ZipClick

ZipClick là trình quản lý tệp có thể ZIP hay giải nén những tệp chỉ cùng một nhấp chuột. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng hỗ trợ cho người sử dụng dễ ZIP hay UNZIP file của họ một cách dễ.Bên cạnh định dạng ZIP, ZipClick giúp giải nén của Formates, lưu trữ hầu hết những file như RAR, 7-ZIP, ACE, TGZ, TBZ,...vv. Ngoài ra, ZipClick cũng có thể được sử dụng để mã hóa những tệp ZIP.
ZipClick


Link Tải [email protected] mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)