Tải Zombie Exploder

Link Tải Zombie Exploder chính thức:

Bạn đang giữ vai trò là bảo vệ của 1 toà nhà cao tầng chứa đầy zombie. Những zombie ấy đang có ý định chiếm đóng toàn bộ tòa nhà.
Zombie Exploder
Vậy nên làm sao bây giờ? Thử thách của bạn là nên giết chết những zombie bằng việc đấm và đá vào người chúng. Bạn nên đá cho xuất hiện khi zombie tan thành mây khói và chưa có trong tòa nhà nữa. Nếu như bạn ko việc làm thật nhanh thì những zombie sẽ giết chết bạn.Cách chơi của trò chơi thực sự dễ dàng, bạn phải nhấn chuột vào anh hùng để di giời và đánh.
Tham khảo cách chơi trong đoạn video sau:


Link Tải Zombie Exploder mới nhất: