Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.0 Intel

Link Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.0 Intel chính thức:


Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS Xv1.0 Intel

Lúc giải nén file, mở Folder Zoom ADSL USB Setup mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Chú ý là bạn nên cài đặt ứng dụng này trước khi cắm modem. Phần mềm này chỉ giúp cho máy tính Mac cùng bộ vi giải quyết nền tảng Intel