Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC

Link Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS Xv1.06F PowerPC

Lúc giải nén file, mở Folder Zoom ADSL USB OS X Installer v106F mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này giúp từ Mac OS X 10.1 đến 10.4 (Tiger) trên nền tảng bộ vi giải quyết PowerPC (Chú ý: Đây là cũng là bản driver của Zoom ADSL CD PN: 289-00223-A hoặc 289-00242-A trên Mac OS X)