Tải Zortam Mp3 Player

Link Tải Zortam Mp3 Player chính thức:

Zortam Mp3 Player là tool phép bạn nghe tất cả những bài hát ưa thích của mình và xem lời bài hát. Bạn có thể thêm những plugin bằng việc sử dụng Zortam visualization SDK. Bạn có thể xem lời bài hát ưa thích và cover cùng những visualization hay jpg tĩnh trong khi chơi Mp3.
Zortam Mp3 Player

Chức năng:

Tự động tag bộ sưu tập nhạc MP3 bằng việc sử dụng Zortam Music Internet Database (ZMLIMD).
Tag và quản lý MP3.
Zortam Mp3 Player cùng giúp cover và lời bài hát.
Sắp xếp âm nhạc MP3 và edit tag trong thư viện âm thanh của bạn cùng một giao diện mạnh mẽ.
Chỉnh sửa tag ID3 cùng xem riêng biệt cho ID3v1 và ID3v2.4 Tags.
Rip CD của bạn cùng CD Ripper và từ khóa những bài hát trong một bước duy nhất.
Ghi CD âm thanh hay MP3.
Quản lý danh bạ kéo và thả.
Xóa thẻ ID3, delete cover arts, delete lời bài hát (ID3 Tag Remover).
Tìm bản sao của Mp3.
Đổi tên hàng loạt tệp bằng việc sử dụng thông báo từ những thẻ ID3 (Mp3 Renamer).
Ghi thẻ ID3 bằng việc sử dụng thông báo từ tên tệp.
Hỗ trợ giải quyết hàng loạt.


Link Tải Zortam Mp3 Player mới nhất: