Talk.to Online

Link Talk.to Online chính thức:

Talk.to là phần mềm gửi tn tức thời ngay trên trình duyệt mà ko cần tải xuống hoặc cài đặt phần mềm.Người sử dụng chỉ có truy cập vào chỗ ở: talk.to/ để gửi SMS, chat Facebook, Gtalk, Pingpong miễn phí.

Chức năng:

Gửi và nhận SMS miễn phí toàn cầu
Chat trên Facebook, Google Talk
Xác nhận thông báo từng được đọc và chuyển đi
Chat nhóm thu hút
Chat trên web, desktop
Chia sẻ file tức thời
Theo dõi lịch sử chuyện trò
Minh Lộc


Link Talk.to Online mới nhất: