Teaching English in Vietnam Online

Link Teaching English in Vietnam Online chính thức:


Teaching English in Vietnam

Trang web nhưng ngữ Teaching English in Vietnam được tạo ra dành riêng cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam.Trang web này là SP của dự án Access English cùng sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hội đồng Anh, nhằm cung cấp cho giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam nguồn tài liệu giảng dạy chất lượng cao.
TeachingEnglishVietnam sẽ là 1 nguồn tham khảo có ích cho cả người dạy và người học tiếng Anh ở Việt Nam, nổi bật là bậc trung học phổ thông. Trang web mang xuất hiện cho bạn nhiều kiến thức, từ những tư liệu trên lớp / hoạt động xẻ trợ cho sách giáo khoa tiếng Anh (tiếng Anh 10, 11 và 12), xuất hiện những bài viết về phương pháp dạy học và những kinh nghiệm dạy học thực tế. Qua đây giáo viên cũng có thể đóng góp những ý tưởng sáng tạo và những tạo ra bài giảng của mình hay nối kết cùng cộng động mạng toàn cầu để share kinh nghiệm cùng đồng nghiệp.

Trong phần Phát triển chuyên môn, nội dung Dạy kỹ năng kể mang xuất hiện cho người xem 9 chương trình ngắn về những khía cạnh khác nhau của việc dạy kỹ năng kể trong lớp học tiếng Anh. Chín đoạn phim ngắn chỉ bảo cách hỗ trợ học sinh luyện nói; những việc về thiết lập mối quan hệ tốt cùng học sinh và cách hỗ trợ những em học tốt hơn; một vài chỉ bảo về cấu tạo âm; thủ thuật hỗ trợ học sinh luyện tập âm điệu; cách để biết tính hiệu quả của những hoạt động luyện kỹ năng nói; hỗ trợ học sinh hiểu và chuyển tải nội dung khi giao tiếp bằng tiếng Anh...

Trong phần Kinh nghiệm giảng dạy giới thiệu những bài viết share kinh nghiệm cùng đồng nghiệp của những giáo viên và những người chuyên nghiệp về giảng dạy tiếng Anh trên toàn cầu. Hiện trên trang web có 3 bài viết được nhiều người đọc tò mò gồm Cách học và việc dạy học hiệu quả; Dạy lớp đông học sinh và Thoát ly sách giáo khoa.Trang web còn có chuyên mục Phim những bài giảng mẫu giới thiệu những đoạn phim, trong đấy giáo viên Việt Nam sử dụng những ý tưởng bài học trên trang web vào bài giảng trên lớp.


Link Teaching English in Vietnam Online mới nhất: