Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1

Link Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 chính thức:

Tải về máy (330,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Tổng hợp 272 bài ôn tập những dạng Toán lớp 1 hỗ trợ những em học sinh lớp 1 ôn luyện những dạng bài tập, nhằm hệ thống lại kiến thức từng học và củng cố kiến thức thật tốt để đạt kết quả cao trong những bài thi, bài kiểm tra.

272 bài toán lớp 1 này hay ôn tập theo đề tài: Phép cộng, phép trừ, bài toán đồng hồ, tìm số lớn hơn, tìm số bé hơn, luyện những dạng toán đặt tính rồi tính… Hầu như có đầy đủ tất cả những dạng toán trong chương trình lớp 1. Vậy mời thầy cô, những em học sinh và những bậc phụ huynh tải xuống cho những em với luyện tập.

Với những nhỏ sẵn sàng vào lớp 1, những bậc phụ huynh cần rèn luyện cho nhỏ kỹ năng đọc, đánh vần căn bản, nét vẽ căn bản để những em tự tin bước vào lớp 1.


272 bài Toán lớp 1 theo đề tài

Bài 1: Số?

......+ 26 = 46                98 - ..... = 38                       6 + .... = 17

78 - .... = 70                   .... – 71 = 12                      .....+ 37 = 67

90 - .... = 70                 76 - ... = 0                             54 - .... = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ....

86 – 56 = ....

50 + 34 = ....

97 – 47 =.....

97 – 50 = ....

50 + 47 = .......

68 – 38 = .....

34 + 30 = ....

60 – 40 = .....

60 + 40 = ....

100 – 40 = ....

100 – 60 = ....

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = .....

50 + 40 + 7 = ....

70 – 30 + 2 = ....

90 – 50 + 4 = ...

97 - 7 – 40 = ...

97 – 40 – 7 = ...

Bài 4: < > =

40 + 5 ...... 49 – 7

......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14

.....................................................

34 + 25 ..... 43 + 15

........................................................

79 – 24 ..... 97 – 42
.......................................................

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

................................................................................................................................

Bài 6: Viết số:

Bảy mươi ba: .............

Ba mươi bảy: .............

Chín mươi lăm: ..........

Năm mươi chín: .........

Sáu mươi tư: .............

Năm mươi mốt: .........

Bài 7: Đặt tính rồi tính

17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........

Bài 8: Tính

18 cm - 8cm + 7 cm =.............

15 cm + 4 cm - 9 cm = ............

12 cm + 6 cm - 6 cm = ............

16 cm - 2 cm - 4 cm = ............              

19 cm - 5 cm + 3 cm =.............

10 cm + 7 cm - 5 cm = ............

14 cm - 4 cm + 4 cm = ............

11 cm + 8 cm - 4 cm = ............

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo đề tài

Bài 11: Đặt tính rồi tính:

50 + 30

60 + 10

20 + 70

40 + 40

Bài 12: Tính:

30cm + 40cm =.............

50cm + 10cm = ............

20cm + 50cm =.............

60cm + 30cm = ............

Bài 13: a) Khoanh vào số lớn nhất: 20; 80; 90; 60; 40.

b) Khoanh vào số nhỏ nhất: 30; 60; 50; 80; 20.

Bài 14: a) Điền dấu > ; < ; = vào vị trí chấm:

40 + 20 ....... 70

90 ....... 60 + 30

b) Viết số thích hợp vào ô trống:

50 + 30 ....... 80

50 + 10 ....... 50

 

Tổng hợp 272 bài ôn tập những dạng Toán lớp 1

Tải 272 bài toán lớp 1 theo đề tài về để xem tiếp!


Link Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 mới nhất:

Tải về máy (330,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)