Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9

Link Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Xin giới thiệu xuất hiện quý thầy cô và những em học sinh Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác hỗ trợ những em học sinh ôn tập lại kiến thức chương trình học môn Hình học lơp 9. Ngoài ra, cùng việc luyện tập những bài tập khác nhau sẽ hỗ trợ những em củng cố kiến thức và nâng cao tư duy giải Toán. Chúc những em học tập và thi tốt!


TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9

Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh là:1. Tứ giác CEHD, nội tiếp .                                                           

2. Bốn điểm B,C,E,F với nằm trên một đường tròn.

3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4. H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Lời giải:

 

 

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

Góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)

Góc CDH = 900 (Vì AD là đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH và góc CDH là đôi góc đối của tứ giác CEHD. Do đấy CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEC = 900.

CF là đường cao => CF ┴ AB => góc BFC = 900.

Như vậy E và F với thấy BC dưới một góc 900 => E và F với nằm trên đường tròn đường kính BC.

Vậy bốn điểm B,C,E,F với nằm trên một đường tròn.

3. Xét đôi tam giác AEH và ADC ta có: góc AEH = góc ADC = 900; góc A là góc chung

=> Δ AEH ˜ Δ ADC => AE/AD = AH/AC=> AE.AC = AH.AD.

* Xét đôi tam giác BEC và ADC ta có: góc BEC = góc ADC = 900; góc C là góc chung

=> Δ BEC ˜ Δ ADC => AE/AD = BC/AC => AD.BC = BE.AC.

4. Ta có góc C1 = góc A1 (bởi vì với phụ cùng góc ABC)

góc C2 = góc A1 ( bởi vì là đôi góc nội tiếp với chắn cung BM)

=> góc C1 = góc C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại có CB ┴ HM => Δ CHM cân tại C

=> CB cũng là đương trung trực của HM vậy H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Theo chứng minh trên bốn điểm B, C, E, F với nằm trên một đường tròn

=> góc C1 = góc E1 (bởi vì là đôi góc nội tiếp với chắn cung BF)

Cũng theo chứng minh trên CEHD là tứ giác nội tiếp

góc C1 = góc E2 (bởi vì là đôi góc nội tiếp với chắn cung HD)

góc E1 = góc E2 => EB là tia phân giác của góc FED.

Chứng minh tương tự ta cũng có FC là tia phân giác của góc DFE mà BE và CF cắt nhau tại H do đấy H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Bài 2. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), những đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.

1.Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .

2.Bốn điểm A, E, D, B với nằm trên một đường tròn.

3.Chứng minh ED = 1/2BC.

4.Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

5. Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.

Bài giải

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)

góc CDH = 900 (Vì AD là đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH và góc CDH là đôi góc đối của tứ giác CEHD. Do đấy CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEA = 900.

AD là đường cao => AD ┴ BC => BDA = 900.

Như vậy E và D với thấy AB dưới một góc 900 => E và D với nằm trên đường tròn đường kính AB.

Vậy bốn điểm A, E, D, B với nằm trên một đường tròn.

3. Theo giả thiết tam giác ABC cân tại A có AD là đường cao phải cũng là đường trung tuyến

=> D là trung điểm của BC. Theo trên ta có góc BEC = 900.

Vậy tam giác BEC vuông tại E có ED là trung tuyến => DE = 1/2 BC.

4. Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE phải O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác AOE cân tại O => góc E1 = góc A1 (1).

Theo trên DE = 1/2 BC => tam giác DBE cân tại D => góc E3 = góc B1 (2)

Mà góc B1 = góc A1 (bởi vì với phụ cùng góc ACB) => góc E1 = góc E3 => góc E1 + góc E2 = góc E2 + góc E3

Mà góc E1 + góc E2 = góc BEA = 900 => góc E2 + góc E3 = 900 = góc OED => DE ┴ OE tại E.

Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại E.

5. Theo giả thiết AH = 6 Cm => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 Cm => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago cho tam giác OED vuông tại E ta có ED2 = OD2 – OE2 ↔ ED2 = 52 – 32 ↔ ED = 4cm

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


Link Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)