URL Checker - kiểm tra liên kết hữu ích Online

Link URL Checker - kiểm tra liên kết hữu ích Online chính thức:


URL Checker - kiểm tra liên kết hữu ích

Một phần mềm hoặc một bộ phim hay được chia bé ra thành nhiều phần (part) tương ứng cùng nhiều liên kết để tải xuống. Nên tưởng tượng bạn phải tải một phần mềm đồ sộ gồm 20 liên kết, bạn từng tải được 19 liên kết, ko may liên kết thứ 20 bị hỏng làm cho công sức bạn bỏ ra biến thành vô nghĩa. Như vậy trước khi quyết định tải xuống một vài lượng lớn những liên kết, bạn phải sử dụng tool kiểm tra liên kết xem chúng còn hoạt động không. Bạn chỉ có truy cập vào URLChecker.net, dán tất cả những liên kết có ý định kiểm tra vào khung trống và nhấn vào nút “Check Links”.

Sau vài giây, danh bạ kèm trạng thái của những liên kết sẽ được liệt kê ngay dưới với của trang web. Trước những liên kết, nếu lộ diện chữ “Active” là liên kết vẫn có hoạt động, có chữ Dead là liên kết từng hỏng.
Theo TTO


Link URL Checker - kiểm tra liên kết hữu ích Online mới nhất: