VidToMP3 Online

Link VidToMP3 Online chính thức:


VidToMP3

VidToMP3 là 1 webware giúp bạn tải về những file nhạc từ những clip độc quyền những site video. Nó có thể giúp đỡ những trang mọi website ưa thích của bạn, Myspace, Youtube, Google video và rất nhiều nữa. Nên nhớ đánh dấu video nào bạn có ý định chuyển đổi thành mp3.

Chuyển đổi youtube thành mp3 như vậy nào?

1.Copy chỗ ở đầy của của trang video đấy (giả sử: https://www.youtube.com/watch?v=K7y8GC3DW4Y)
2. Dán chỗ ở đấy vào hộp text box bên dưới.

Dán chỗ ở vào hộp này

3. Click "Download" và chờ đợi, nên nhẫn nại một chút nhé.
4. Lúc các giai đoạn chuyển đổi kết thúc, nhấn chuột "Download Mp3".
5.Hoàn thành,chúc bạn thành công.Danh sách những website mà VidToMP3 đang cập nhật: YouTube, MegaVideo, Dailymotion, Metacafe, Veoh, Myspace, Break, iFilm, Google Video, Bolt, ClipJunkie, ClipShack, CollegeHumor, FunnyJunk, Glumbert, GoFish, Grouper, Hallpass, MilkandCookies, Putfile, SantaBanta, Sharkle, Shoutfile, Vimeo, vSocial, Yikers, ZippyVideos...TrungT


Link VidToMP3 Online mới nhất: