digsby Build 75 Web

Link digsby Build 75 Web chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


digsby Build 75

Digsby là 1 chương trình chat được giúp thêm 2 chức năng mới là thôngbáo thư điện tử và truy cập mạng cộng đồng. Digsby giúp bạn chat với bạn bè ởnhững tài khoản chat khác nhau như AIM, MSN, Yahoo, Google Talk, Jabbervà quản lí danh bạ 1 cách dễ. Với Digsby bạn sẽ được thông tinnhững lúc có thư điện tử mới, và giúp bạn chọn lựa những việc làm tương ứngnhư xoá , đánh dấu spam, … chỉ cùng 1 click. Với tính năng của mạng xãhội, Digsby giúp bạn xem những tin tức mới nhất, xem những sự thayđổi hiện thời của friend mình, …
Theo megasharesvn.com


Link digsby Build 75 Web mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)