G+ Notifier Web

Link G+ Notifier Web chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


G+ Notifier

G+ Notifier là 1 tool Windows có thể “trú ngụ” ở địa điểm thông bào và cung cấp cho bạn những thông tin xuất hiện từ mạng cộng đồng Google+Download và cài đặt:
Download file zip và giải nén nó thành một folder (giả sử "My DocumentsG+ Notifier"). Chạy file DanTup.GPlusNotifier.exe để khởi động ứng dụng. Nếu như bạn muốnG+ Notifier khởi động với hệ thống, bạn sẽ nên tạo một shortcut cho nó trong folder Startup.
G+ Notifier
Các chức năng chính:
Kiểm tra định kì những thông tin mới từ Google+
Hiển thị số lượng những message chưa đọc trong icon thông tin
Hiển thị thông tin Windows hay dạng popup Snarl khi dò tìm được thông tin mới
Thông báo dạng popup để nhanh lẹ truy cập vào những thông tin mà ko nên mở trình duyệt
Dễ dàng cài đặt những cập nhật.


Link G+ Notifier Web mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)