SymbalooEDU Web

Link SymbalooEDU Web chính thức:


SymbalooEDU

Đây là bản nâng cấp nền tảng share và hệ thống quản lý trực tuyến nổi tiếng Symbaloo. Theo thống kê của NSX, hiện có khoảng 50 ngàn giáo viên từng sử dụng SymbalooEDU để tổ chức tài nguyên, tư liệu giảng dạy trong lớp học. Phiên bản SymbalooEDU mới có thêm những trang phân loại dữ liệu theo đề tài khoa học cụ thể và hàng loạt tool từ hãng thứ ba giúp giảng dạy trên nền web như TeacherTube, Slideshare, Google Docs, Flickr…

Với một tài khoản Free Plus, người giáo viên có thể thêm logo trường, những đường liên kết riêng. Phiên bản SymbalooEDU mới cũng cho phép người học dễ share những trang Symbaloo và bài học của mình với bạn bè trong lớp.

SymbalooEDU bản miễn phí cho phép 50 người sử dụng, năng lực xây dựng thương hiệu trường học riêng, tùy chỉnh tên miền. Gói thương mại tính phí 2 USD/người.


Link SymbalooEDU Web mới nhất: