ZeroDayScan - Kiểm tra mức độ bảo mật của website Online

Link ZeroDayScan - Kiểm tra mức độ bảo mật của website Online chính thức:


ZeroDayScan - Kiểm tra mức độ bảo mật của website

ZeroDayScan là 1 dịch vụ trực tuyến miễn phí dành cho những webmaster để kiểm tra tình trạng bảo mật của những website. ZeroDayScan sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những lỗ hổng bảo mật để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ bị những tấn công bất hợp pháp.